Waarom heeft elk kunstcomponent een pincode?

De locaties zijn specifiek voor de kunstwerken uitgekozen. We willen de wandelaar stimuleren om naar de betreffende locatie te lopen en daar pas het kunstcomponent te openen. Het is vergelijkbaar als je naar het theater gaat en daar ter plekke de voorstelling te zien krijgt. Zo houden we de aandacht op elk afzonderlijk fragment.

%d bloggers liken dit: